O nas

Polskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu 

Polskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu (PTChRNR) zrzesza grono lekarzy specjalistów reprezentujących wiodące krajowe Ośrodki zajmujące się skomplikowanymi rekonstrukcjami wielotkankowych ubytków narządu ruchu, zwłaszcza za pomocą technik mikrochirurgicznych. 

Celem Towarzystwa jest integracja społeczności lekarskiej prowadzącej leczenie rekonstrukcyjne na rzecz wspólnego działania w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych, organizacyjnych związanych z rekonstrukcjami tkanek narządu ruchu.

PTChRNR dysponuje unikatowym zasobem wiedzy i doświadczenia nie tylko w zakresie medycznych aspektów przeprowadzania skomplikowanego, leczenia rekonstrukcyjnego narządu ruchu, ale także w zakresie rozwiązań organizacyjnych, strukturalnych i systemowych.

Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną, społeczną oraz reprezentuje zrzeszonych lekarzy w międzynarodowych gremiach o podobnych celach.