II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

W dniach 11-13 kwietnia 2024 roku w zabytkowym Zamku w Mosznej odbył się II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu „Ortoplastyka”.

Program Zjazdu był bardzo napięty i różnorodny. Referaty szkoleniowe oraz prezentacje uczestników wygłaszane były w sesjach w piątek i sobotę. W obradach uczestniczyli lekarze sześciu specjalności z 15 ośrodków w Polsce specjalizujących się w chirurgii rekonstrukcyjnej.

W czwartek wieczorem odbyło się spotkanie towarzyskie, podczas którego uczestnicy Zjazdu mieli okazję porozmawiać w swobodnej koleżeńskiej atmosferze, nie tylko na tematy związane z medycyną.

W godzinach porannych 12 kwietnia odbyło się Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, na którym podjęto uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, a także zdecydowano o miejscu i terminie kolejnego Zjazdu. 

W ramach sesji pierwszego dnia Zjazdu wygłoszono referaty na temat rekonstrukcji kości. Omówiono takie techniki rekonstrukcyjne jak płat strzałkowy, płat biodrowy, osteogenezę dystrakcyjną i metodę Masqueleta. Ponadto, poruszono tematykę zabiegów z wykorzystaniem robotów w mikrochirurgii i chirurgii rekonstrukcyjnej, pokazano kilka trudnych przypadków leczenia chorych i dyskutowano możliwe i nieoczywiste rozwiązania w trakcie ich leczenia. Nie zabrakło wykładów z zakresu mikrobiologii i leczenia infekcji. Ostatnia sesja dotyczyła replantacji i tematów związanych z leczeniem chorych w ramach serwisu replantacyjnego oraz wtórnych operacji po amputacjach kończyny górnej. Dzień zakończyła wspólna kolacja wszystkich uczestników Zjazdu. 

Drugi dzień Zjazdu rozpoczęliśmy od interdyscyplinarnej sesji anestezjologiczno-chirurgicznej, na której dyskutowana była tematyka związana z długim znieczuleniem chorych wymagających skomplikowanych zabiegów rekonstrukcyjnych i mikrochirurgicznych. Sesja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ pozwoliła spojrzeć na nasze działania „z różnych stron stołu operacyjnego”. W sobotę omawiano też problematykę zabiegów rekonstrukcyjnych niemikrochirurgicznych, które czasem stanowią większe wyzwanie dla chirurga, niż „prosta” mikrochirurgia. Zjazd zakończył się sesją na temat chirurgii nerwów obwodowych i splotów nerwowych. Omówiono zabiegi od tych najprostszych po te najbardziej złożone. Niewątpliwie chirurgia splotów nerwowych jest tą dziedziną, która wymaga szczególnej precyzji, cierpliwości w oczekiwaniu na wynik, ale w odpowiednich rękach jest w stanie znacząco poprawić jakość życia chorych po ciężkich urazach.

Chirurgia rekonstrukcyjna jest dyscypliną wielospecjalistyczną. Tym razem w trakcie Zjazdu oprócz ortopedów, chirurgów ogólnych, dziecięcych i plastycznych swoje wykłady mieli lekarze anestezjolodzy. Duże zainteresowanie i ciekawa dyskusja skłaniają nas do kontynuowania tego rodzaju interdyscyplinarnych sesji z tematami z pogranicza chirurgii i anestezjologii na kolejnych spotkaniach Towarzystwa. 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu za obecność i aktywne uczestnictwo! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *