Kontakt

Polskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

kontakt@ptchrnr.pl

12 63 08 203 12 63 08 206

NIP: 5322097249

REGON: 521166527

KRS: 0000950923

Numer konta

mBank

37 1140 2004 0000 3602 8217 3470

Adres do korespondencji

Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

Ul. Wrocławska 1/3, 30-901 Kraków

Dopisek PTChRNR

Adres siedziby

Polskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

Ul. Ks. Stanisława Konarskiego 13, 05-400 Otwock