Otwock, Polska +12 63 08 206 +12 63 08 203

Chirurgia rekonstrukcyjna

optymalna forma leczenia dająca najlepszy wynik czynnościowy i estetyczny

szybki powrót do sprawności

ograniczenie kalectwa

Cele Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

 1. Dążenie do zrzeszenia lekarzy zainteresowanych rekonstrukcją ubytków tkankowych zwłaszcza za pomocą technik mikrochirurgicznych oraz podnoszenie ich wiedzy i kwalifikacji,
 2. Współdziałanie w procesie dokształcania członków Towarzystwa w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami,

Lista celów

  Statut Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

  Polskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu powstało w celu rozwoju ortoplastyki w Polsce jako kompleksowej i skutecznej filozofii leczenia. 

  Założenia i statut Towarzystwa znajdziesz poniżej:
  Statut  Jak zostać członkiem Towarzystwa?

  Zgodnie z zapisami Statutu Towarzystwa Członkiem zwyczajnym może być lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce, specjalista lub w trakcie specjalizacji z ortopedii, chirurgii, chirurgii dziecięcej lub innej specjalizacji, po wyrażeniu woli współdziałania w realizacji celów Towarzystwa w pisemnej deklaracji i przyjęciu przez Zarząd Towarzystwa.

  Warunkiem przyjęcia kandydata w poczet członków Towarzystwa jest uzyskanie przez kandydata poparcia od dwóch aktualnych członków zwyczajnych Towarzystwa z różnych ośrodków.

  Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w skład Towarzystwa nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

   

  Zgodnie z uchwałą nr 7 o wysokości składki członkowskiej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu z dn. 3.12.2021 roku składka wpisowa wynosi 200 zł/rok, natomiast kolejne składki członkowskie wynoszą 150 zł w każdym kolejnym roku kalendarzowym.

   

  Deklaracja członkowska

   

  2077 Zadowolonych Pacjentów
  11467 Godzin zabiegów
  14 Ośrodków wiodących

  Zarząd

  Paweł Maleta

  Prezes

  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Bartosz Mańkowski

  Wiceprezes

  Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

  Rafał Garlewicz

  Sekretarz

  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Jakub Marchewka

  Skarbnik

  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Adam Domanasiewicz

  Członek Zarządu

  Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista medycyny ratunkowej

  Marcin Złototorowicz

  Członek Zarządu

  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Salus aegroti suprema lex – dobro chorego najwyższym prawem

  Lekarz ma tylko jedno zadanie – wyleczyć chorego.

  Hipokrates

  Uraz zmiażdżeniowy może skutkować amputacją kończyny, odpowiednio zaplanowane i wdrożone leczenie rekonstrukcyjne może zachować kończynę wraz z jej optymalną funkcją.

  Zmiażdżenie Uraz zmiażdżeniowy

  Pourazowy ubytek segmentarny kości i okolicznych tkanek miękkich to złożony problem terapeutyczny. W zależności od sytuacji klinicznej i doświadczenia zespołu może być leczony: technikami mikrochirurgicznymi, sposobem Masqueleta, transportem wewnętrznym metodą Ilizarowa.

  Pourazowy ubytek kości Pourazowy ubytek wielotkankowy

  Leczenie infekcji okołoprotezowej powikłane ubytkiem tkanek miękkich to wyzwanie dla ortoplastyki, sukcesem jest wyleczenie infekcji z zachowaniem optymalnej funkcji kończyny.

  Infekcja okołoprotezowa Infekcja okołoprotezowa

  Replantacja – to ponowne zespolenie całkowicie amputowanej części ciała z przywróceniem ukrwienia, unerwienia i funkcji.

  Dobro chorego najwyższym prawem Replantacja

  Zastosowanie technik ortoplastyki w leczeniu ubytków tkanek po resekcjach onkologicznych pozwala na biologiczne leczenie bez konieczności protetyki.

  Onkologia Ortoplastyka w onkologii

  II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

  W dniach 11-13 kwietnia 2024 roku w zabytkowym Zamku w Mosznej odbył się II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu...

  Jest gentlemen’s agreement ma być stały dyżur.

  Korzystając z obecności chirurgów z kilku ośrodków wykonujących replantacje kończyn, po zakończeniu I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu...

  I Zjazd PTChRNR – Ortoplastyka Uniejów

  https://www.ptchrnr.pl/zjazd-ortoplastyka-jakub-marchewka/

  Kontakt

  kontakt@ptchrnr.pl
  12 63 08 203 12 63 08 206
  Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii
  5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie
  Ul. Wrocławska 1/3, 30-901 Kraków
  Dopisek PTChRNR