Chirurgia rekonstrukcyjna

optymalna forma leczenia dająca najlepszy wynik czynnościowy i estetyczny

szybki powrót do sprawności

ograniczenie kalectwa

Cele Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

  1. Dążenie do zrzeszenia lekarzy zainteresowanych rekonstrukcją ubytków tkankowych zwłaszcza za pomocą technik mikrochirurgicznych oraz podnoszenie ich wiedzy i kwalifikacji,
  2. Współdziałanie w procesie dokształcania członków Towarzystwa w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami,

Lista celów