Zarząd

Paweł Maleta

Prezes

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Bartosz Mańkowski

Wiceprezes

Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Rafał Garlewicz

Sekretarz

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Jakub Marchewka

Skarbnik

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Adam Domanasiewicz

Członek Zarządu

Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista medycyny ratunkowej

Marcin Złototorowicz

Członek Zarządu

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu