I Zjazd PTChRNR 2023

„Ortoplastyka” I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

10 – 11 marca 2023 r. Uniejów

Miejsce obrad:

Zamek Uniejów i Dom Pracy Twórczej (Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich)

Ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów

Program Zjazdu:

10 marca 2023 r. 

16.00 – 19.00 Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

20.00              Kolacja towarzyska 

11 marca 2023 r. 

08.25-08.30 Otwarcie Zjazdu i powitanie uczestników

Sesja 1: Płaty miękkotkankowe w rekonstrukcji narządu ruchu.

8.30 – 8.40   Płat przedramienny (RFFF) – tips and tricks 

8.40 – 8.50   Płat przednio – boczny uda (ALT)— tips and tricks 

8.50 – 9.00   Płat promieniowy i PIA – praktyczne wskazówki

9.00 – 9.10    Zaopatrywanie ubytków okolicy grzbietu 

9.10 – 9.20    Rekonstrukcje z użyciem płata sieciowego 

9.20 – 9.30    Keystone, czyli recepta na wszystko

9.30 – 9.40    Chirurgiczne definitywne opracowanie rany – nie zapominajmy o tym 

9.40 – 9.50    Zastosowanie zieleni indocyjaninowej w chirurgii rekonstrukcyjnej 

10.00 -10.15 Dyskusja

10.15 -10.30 Przerwa kawowa

Sesja 2: „Mój koszmarny przypadek” 

10.30 – 11.45   Prezentacje doświadczeń z różnych ośrodków

11.45 – 12.00   Dyskusja

12.00 – 12.40  Prezentacja firm (Ronest, Solomed, Biocomposites, Smith&Nephew, Hofer)

12.40 – 13.00  Przerwa kawowa

Sesja 3: Postępowanie około – i pooperacyjne w mikrochirurgii”

13.00 – 13.10   Wykład wprowadzający

13.10  – 13.40  Dyskusja

13.40 – 14.00  Aktualna działalność i plany Towarzystwa Chirurgii Rekonstrucyjnej Narządu Ruchu

14.30 – 15.00   Lunch

15.00               Spotkanie dotyczące problematyki replantacji w szczególności replantacji u dzieci

Zgłaszanie prac:

Sesja 1: Płaty miękkotkankowe

Prosimy o zgłaszanie tytułów doniesień obejmujących problematykę rekonstrukcji kończyny górnej i dolnej, technik mikrochirurgicznych i płatów lokalnych, ubytków pourazowych, ponowotworowych, rekonstrukcyjne leczenie infekcji głębokich tkanek miękkich i kości.

W zgłoszeniu proszę podać: tytuł doniesienia, autorów i ośrodek.

Sesja 2: “Mój koszmarny przypadek”.

Prosimy o zgłaszanie prezentacji dotyczących najtrudniejszych przypadków, przypadków przebiegających z licznymi powikłaniami, trudnościami, przypadków z niepowodzeniem terapeutycznym lub opisujących sposoby radzenia sobie z komplikacjami. Celem sesji jest prezentacja przypadków z jak największej liczby ośrodków zajmujących się chirurgią rekonstrukcyjną i mikrochirurgią. 

Planowany czas prezentacji przypadku – 5 min.

W zgłoszeniu proszę podać: tytuł doniesienia, autorów i ośrodek.

Prosimy o wysyłanie streszczeń do 19.02.2023 r. na adres: 

kontakt@ptchrnr.pl lub ortoplastyka.pl@gmail.com

Dziękujemy za udział w Zjeździe!

Relacja z I Zjazdu PTChRNR.