Cele Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

  1. Dążenie do zrzeszenia lekarzy zainteresowanych rekonstrukcją ubytków tkankowych zwłaszcza za pomocą technik mikrochirurgicznych oraz podnoszenie ich wiedzy i kwalifikacji,
  2. Współdziałanie w procesie dokształcania członków Towarzystwa w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami,
  3. Współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych, organizacyjnych związanych z rekonstrukcjami tkanek w zakresie narządu ruchu,
  4. Dążenie do powoływania ośrodków referencyjnych specjalizujących się w chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu, a szczególnie rekonstrukcjach ubytków tkankowych zwłaszcza za pomocą technik mikrochirurgicznych,
  5. Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu rekonstrukcji tkankowych,
  6. Propagowanie wiedzy wśród różnych specjalności lekarskich,
  7. Współpraca z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami z dziedziny medycyny w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych,
  8. Współpraca z towarzystwami zagranicznymi o podobnych celach.