II Zjazd PTChRNR 2024

„Ortoplastyka” II Zjazd Naukowo-Szkoleniowy 

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

11 – 13 kwietnia 2024 r. Zamek w Mosznej

Miejsce obrad:

Zamek w Mosznej

Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina


Program Zjazdu

11 kwietnia 2024 r. (czwartek)

20.00                       Kolacja towarzyska


12 kwietnia 2024 r. (piątek)

08.30 – 10.30         Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChRNR (I termin 8:30, II termin 8:45)

10.30  – 11.00         Przerwa kawowa


11.00   – 11.10         Otwarcie II Zjazdu PTChRNR

Sesja 1                     Rekonstrukcje kości

11.10   – 11.25         Płat strzałkowy – Bartosz Mańkowski (Poznań) 

11.25  – 11.40         Płat biodrowy – Andrzej Pawelec (Kraków)

11.40  – 11.50         Osteogeneza dystrakcyjna – Paweł Maleta (Kraków)

11.50  – 12.00        Metoda Masqueleta – Kamil Kołodziejczyk (Otwock) 

12.00 – 12.10         Technika błony indukowanej Masqueleta w rekonstrukcji ubytków kostnych – Kamil Kołodziejczyk, Rafał Garlewicz, Marcin Złotorowicz, Jarosław Czubak, (Otwock)

12.10  – 12.20        Rekonstrukcje mikrochirurgiczne kości w ranach postrzałowych – doświadczenia zespołu 5. Wojskowego Szpitala w Krakowie – Andrzej Pawelec, Paweł Maleta (Kraków)

12.20  – 12.30        Rekonstrukcje kości podudzia w ranach postrzałowych i infekcjach za pomocą aparatu Ilizarowa – doświadczenia zespołu 5.Wojskowego Szpitala w Krakowie – Paweł Maleta, Andrzej Pawelec (Kraków)

12.30  – 12.40        Ocena wyników leczenia rekonstrukcyjnego w lokalizacji kończynowej u dzieci z rozpoznaniem pierwotnego nowotworu kości – Łukasz Krakowczyk, Jakub Oprychał, Dominika Krakowczyk, Anna Raciborska, Bartosz Pachuta (Gliwice, Nieborowice, Warszawa)

12.40 – 13.00        Dyskusja

13.00 – 14.00        Lunch

Sesja 2                   Tematy wolne, nowości w chirurgii rekonstrukcyjnej

14.00 – 14.15         Robotyka w mikrochirurgii – Adam Domanasiewicz (Wrocław)

14.15  – 14.45        Prezentacja możliwości robota mikrochirurgicznego – Tobias Menge (Medical Microinstruments Inc, Niemcy)

14.45 – 14.55        Etapowa rekonstrukcja urazu zmiażdżeniowego ręki płatem pachwinowym i wolnym płatem biodrowym – opis przypadku – Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Jakub Marchewka, Mateusz Kaczmarczyk, Stanisław Burkot, Łukasz Wawrzyniak (Kraków)

14.55 – 15.05        Mój najgorszy przypadek – dramat 12 latki – w rok od martwicy obu kończyn dolnych do pierwszych kroków – Kaja Giżewska-Kacprzak, Kuba Miegoń, Maximilian Śliwiński, Szymon Grochans, Piotr Prowans, Ireneusz Walaszek (Szczecin)

15.05 – 15.15         Diagnostyka mikrobiologiczna i podstawowe zasady antybiotykoterapii zakażeń kości i tkanek miękkich – Arkadiusz Janusz (Wrocław)

15.15  – 15.25        Leczenie zapaleń kości wywołanych przez bakterie wielolekooporne – Arkadiusz Janusz (Wrocław)

15.25 – 15.35        Zaopatrzenie rozległych urazów skalpacyjnych kończyn, na przykładzie pacjentów leczonych w OZNR. Urazy typu Morell-Lavalle – Szymon Menio, Jakub Ziółek (Warszawa)

15.35 – 15.45        Możliwości zastosowania płata DIEP w rekonstrukcji kończyn – Rafał Reguła (Piekary Śląskie, Sosnowiec)

15.45 – 15.55        Zaopatrzenie urazu skalpacyjnego ręki z wykorzystaniem nowoczesnych technik mikrochirurgicznych – opis przypadku – Michał Lis, Jarosław Śmieszek (Kraków)

15.55 – 16.05        Destabilizacja uda po rekonstrukcji kości udowej osteogenezą dystrakcyjną i sp. Capanna…. co dalej? Opis przypadku. – Paweł Maleta, Bartosz Mańkowski (Kraków, Poznań)

16.05 – 16.25        Dyskusja

16.25 – 16.40        Przerwa kawowa

Sesja 3                   Replantacje, rewaskularyzacje, zmiażdżenia kończyn

16.40 – 16.55        Replantacje kciuka i palców – Marcin Złotorowicz (Otwock)

16.55 – 17.05        Urazy obrączkowe w doświadczeniu 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego – Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Jakub Marchewka, Mateusz Kaczmarczyk (Kraków)

17.05  – 17.15         Chirurgia rekonstrukcyjna. Jak najprościej uzyskać dobry wynik funkcjonalny? Replantacje nieanatomiczne, doświadczenia własne – Paweł Świątkiewicz, Paweł Bacharewicz (Białystok, Augustów)

17.15   – 17.25         Pierwotne zaopatrzenie złożonych urazów kończyny górnej u dzieci przed przekazaniem do ośrodka referencyjnego ma znaczenie – Maximilian Śliwiński, Kaja Giżewska-Kacprzak, Ireneusz Walaszek (Szczecin)

17.25  – 17.35         Policyzacja dystalnego paliczka palca IV – jako optymalne rozwiązanie rekonstrukcji częściowych amputacji kciuka – Jerzy Jabłecki, Janusz Kaczmarzyk, Leszek Kaczmarzyk, Adam Domanasiewicz (Wrocław)

17.35  – 17.45        Wieloetapowa mikrochirurgiczna rekonstrukcja ręki po rozległym urazie zmiażdżeniowym z subtotalną amputacją śródręcza – opis przypadku – Jarosław Śmieszek, Michał Lis (Kraków)

17.45  – 17.55        Mikrochirurgiczna rekonstrukcja kciuka – przykład zastosowania wolnego płata pobranego z palucha (Trimmed Great Toe Flap) -Jarosław Śmieszek, Michał Lis (Kraków)

17.55  – 18.05        Toe to hand transfer – Mirosław Kulmaczewski (Elbląg)

18.05 – 18.25        Dyskusja

20.00                     Kolacja towarzyska 


13 kwietnia 2024 r. (sobota) 

Sesja 4 Sesja anestezjologiczna.

9.00  – 9.15           Spazm naczyniowy – Bartosz Mańkowski (Poznań)

9.15   – 9.30          Znieczulenie w chirurgii rekonstrukcyjnej – Maciej Chruściel (Kraków)

9.30  – 9.40          Wyzwania w prowadzeniu pacjenta dziecięcego po replantacji – perspektywa chirurga i anestezjologa – Kaja Giżewska-Kacprzak, Krzysztof Mikulski, Ireneusz Walaszek (Szczecin)

9.40  – 9.50          Postępowanie anestezjologiczne podczas zabiegów mikrochirurgicznych – Patrycja Leśnik (Wrocław)

9.50  – 10.00         Prehabilitacja i optymalizacja postępowania okołooperacyjnego – Arkadiusz Janusz (Wrocław)

10.00 – 10.10         Ciągłe znieczulenie splotowe jako element rehabilitacji pooperacyjnej – Katarzyna Cieślik, Katarzyna Gontarz (Wrocław)

10.10  – 10.30        Dyskusja

10.30 – 10.45        Przerwa kawowa

Sesja 5                   Niemikrochirurgiczne techniki rekonstrukcyjne

10.45 – 11.30         Rekonstrukcje płatami lokalnymi uszypułowanymi – alternatywa do mikrochirurgii – Piotr Prowans (Szczecin)

11.30  – 11.40         Rekonstrukcja rozległego ubytku powłok okolicy grzbietu systemem Dermaclose – opis przypadku – Mateusz Kaczmarczyk, Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Jakub Marchewka, Łukasz Wawrzyniak (Kraków) 

11.40  – 11.50         A jak nie mikro to co …? – Karol Szymański (Poznań)

11.50  – 12.00        Terapia podciśnieniowa – nie tylko dla orłów -Bartosz Mańkowski (Poznań)

12.00 – 12.10         Rekonstrukcje ubytków tkanek miękkich w okolicy kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego – Adam Domanasiewicz, Paweł Maleta (Wrocław, Kraków)

12.10  – 12.20        Rekonstrukcje ubytków tkanek miękkich w okolicy obojczyka – Adam Domanasiewicz (Wrocław)

12.20  – 12.40       Dyskusja

12.40 – 13.00        Przerwa kawowa

Sesja 6                   Rekonstrukcje nerwów

13.00 – 13.30        Prezentacja firm sponsorów zjazdu

13.30  – 13.50       Zasady postępowania w urazowych uszkodzeniach nerwów i splotów nerwowych – Jerzy Gosk, Jacek Martynkiewicz, Adam Domanasiewicz (Wrocław) 

13.50 – 14.00        Nowoczesne sposoby rekonstrukcji uszkodzeń obwodowego układu nerwowego – Jacek Martynkiewicz (Wrocław)

14.00 – 14.10         Uszkodzenia splotu lędźwiowo – krzyżowego, możliwości terapeutyczne, własne doświadczenia – Jacek Martynkiewicz, Adam Domanasiewicz, Jerzy Gosk (Wrocław)

14.10  – 14.30        Dyskusja

14.30 – 14.35       Zamknięcie II Zjazdu PTChRNR 

14.45                      Lunch

Komitet organizacyjny Zjazdu:

Bartosz Mańkowski

Paweł Maleta

Jakub Marchewka

Relacja z II Zjazdu PTChRNR


Sponsorzy wydarzenia: