Onkologia

Zastosowanie technik ortoplastyki w leczeniu ubytków tkanek po resekcjach onkologicznych pozwala na biologiczne leczenie bez konieczności protetyki.