Infekcja okołoprotezowa

Leczenie infekcji okołoprotezowej powikłane ubytkiem tkanek miękkich to wyzwanie dla ortoplastyki, sukcesem jest wyleczenie infekcji z zachowaniem optymalnej funkcji kończyny.